Algemene voorwaarden

Welkom op de website www.Tromboseinfogids.nl

De informatie die u op deze website aantreft, is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Door deze website te bezoeken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken, noch bezoeken.

1. Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Uw toegang tot en gebruik van de informatie die in deze website ligt opgeslagen, is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden, zonder restrictie of voorbehoud.

2. Inhoud

Tromboseinfogids zal zich op een redelijke manier inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website up-to-date is. Tromboseinfogids is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de accuraatheid, geldigheid en of volledigheid. Dit is enkel een Informatieve website en willen hier mee mensen zoveel mogelijk aansporen om op tijd actie te ondernemen. Wij zijn ook hier niet verantwoordelijk voor. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Tromboseinfogids doet afstand van elke waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, waaronder waarborgen van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bepaald doel.

Zowel tromboseinfogids, of welke andere partij die op de website benoemd word op deze website zal aansprakelijk gesteld kunnen worden voor om het even welke schade, inclusief ongelimiteerde, directe toevallige, vervolg, indirecte of boete schade die voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of de onbekwaamheid of het onvermogen om deze website te gebruiken, of uit om het even welke fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Tot deze opsomming behoort eveneens schade aan uw computeruitrusting of schade veroorzaakt door welk virus dan ook dat uw computer of uw programma’s kan aantasten.

3. Privacy en cookies

Tromboseinfogids respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt. Gebruik over de cookies kunt u vinden onder knop cookies.

4. Websites en links naar derden

Op tromboseinfogids zijn diverse links die verwijzen naar websites van derden. Deze websites worden niet door tromboseinfogids onderhouden en wij hebben daar ook geen enkele controle over. Deze links zijn bedoeld om u in contact te brengen met de betreffende websites en de juiste informatie. Op een gelijke manier kan de website www.Tromboseinfogids.nl ook toegankelijk zijn via externe links van derden over wie Tromboseinfogids geen enkele controle uitoefent. Tromboseinfogids geeft geen enkele waarborg voor en maakt alle voorbehoud voor wat betreft de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van om het even welke informatie die zich op dergelijke websites bevindt. Tromboseinfogids draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor om het even welke schade, kwetsuren of verwondingen die kunnen voortvloeien uit de inhoud van dergelijke informatie. De aanwezigheid van om het even welke link van een derde partij impliceert in geen enkel geval een machtiging van of een aanbeveling door Tromboseinfogids.

5. Medische informatie

Tromboseinfogids kan informatie bevatten die verwijst naar verschillende behandelingen, echter is deze informatie uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als advies dat verstrekt word door een dokter, arts of specialist. (welke proffesional dan ook) De informatie is zeker niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen ten alle tijden is het belangrijk dat u altijd een arts gaat raadplegen uit de gezondheidszorg. Tromboseinfogids is puur en alleen informatief, en heeft als doel mensen sneller en makkelijker een stap te laten maken.

6. ”Niet”-vertrouwelijke informatie

Tromboseinfogids zal geen enkele verplichting hebben om informatie op welke manier dan ook gekregen van derden te zien als vertrouwelijk. Wij zullen ons uiterste best doen om de informatie door te nemen alvorens wij deze mogelijk op tromboseinfogids zullen gebruiken.

7. Auteursrechten

Alle informatie die op tromboseinfogids te vinden is is of geschreven door tromboseinfogids zelf of is afkomstig van derden. Hiervoor hebben wij toestemming gekregen. Wilt u informatie gebruiken raden wij u aan hier altijd toestemming voor te vragen aan betreffende stichtingen, bedrijven of personen. Het is zonder toestemming dan ook niet toegestaan om informatie, afbeeldingen, artikelen teksten en documenten, op welke manier dan ook opnieuw te gebruiken, Niet in hard copy te kopiƫren, tonen, downloaden verspreiden, wijzigen.

8. Diverse / varia

Tromboseinfogids behoudt zich het recht voor om materiaal op deze website te wijzigen of te vernietigen en dit op om het even welk moment en naar eigen goeddunken.